Peristiwa Hebat Di Padang Mahsyar

Posted in CERITA MISTERI with tags , , , on 22 Januari 2014 by Padepokan Supranatural dan Benda Bertuah

PADA hari yang mencekam ini manusia bangkit dari kubur dalam sekejab, mereka seperti belalang yang menyebar berbondong-bondong menjawab panggilan penyeru, tidak ada gerakan, diliputi oleh diam yang mencekam, catatan-catatan amal dibeber, yang tersimpan dibuka, yang terpendam dimunculkan dan yang tersembunyi di dada dikeluarkan.

Dalam situasi yang mencekam dan menakutkan ini manusia digiring dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan, sebagaimana termaktub dalam hadits shahih dari Aisyah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda,
“Manusia digiring dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat.” Aisyah berkata, “Laki-laki dan perempuan saling melihat?” Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam menjawab, “Perkaranya lebih besar dari sekedar mengurusi perkara yang begitu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pada hari itu orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan petunjuk dalam kehidupan di dunia digiring dalam kondisi yang hina dan tertunduk malu, mereka digiring dengan diseret di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli, hal itu sebagai balasan atas mereka karena sewaktu di dunia mereka tidak menggunakannya untuk mengetahui dalil-dalil hidayah.

Allah berfirman, “Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat dengan diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli.” (QS. Al-Isra: 97).

Di dalam hadits yang mulia dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki bertanya, “Ya Rasulullah, firman Allah, ‘Orang-orang yang dihimpun ke Neraka Jahannam dengan diseret di atas muka mereka’. (Al-Furqan: 34). Apakah orang kafir dihimpun dengan diseret di atas wajahnya?” Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam menjawab, “Bukankah Dzat yang menjadikannya berjalan di atas kedua kakinya mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada Hari Kiamat?” Qatadah berkata –ketika mendengarnya- “Ya demi kemuliaan Tuhan kami.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pada hari yang sulit lagi berat ini manusia berkeringat karena beratnya beban, matahari didekatkan ke kepala manusia, keringat mengucur deras, mereka tenggelam oleh keringat sesuai dengan amal mereka di dunia. Dalam ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda, “Manusia berkeringat pada Hari Kiamat sehingga keringat mereka mengalir di bumi sedalam 70 hasta dan keringat mengurung mereka sehingga sampai di telinga mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim dan at-Tirmidzi dari hadits al-Miqdad bin Aswad berkata, saya telah mendengar Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda, “Matahari didekatkan kepada manusia pada Hari Kiamat sehingga jaraknya dari mereka hanya satu mil.” –Sulaim bin Amir berkata, “Saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mil: Apakah mil jarak atau mil alat untuk mengoleskan celak ke mata?– Dia berkata, “Maka manusia berkeringat sesuai dengan amal mereka, di antara mereka ada yang keringat sampai di kedua mata kakinya, ada yang sampai di kedua lututnya, ada yang sampai di punggungnya. Dan di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya.” Dan Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya ke mulutnya.

Di hari yang berat ini ada wajah yang hitam, ada pula wajah yang putih. Yang pertama diliputi oleh debu kesedihan, penyesalan, kegelapan, kehinaan dan ketakutan. Wajah ini mengetahui apa yang telah ia kerjakan dan balasan apa yang akan diperolehnya. Wajah kedua adalah wajah yang berseri-seri, berbahagia dan tenteram, ia mengetahui tempat kembali dan balasannya, ia berbinar-binar setelah melewati ketakutan dan kekhawatiran yang mencekam.

Firman Allah, “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), ‘Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu’. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (Surga), mereka kekal di dalamnya.” (Ali ‘Imran: 106-107).

Firman All

Iklan

73 Keazaiban Dzikir

Posted in Artikel Dunia Mistik with tags on 17 Februari 2013 by Padepokan Supranatural dan Benda Bertuah

images (1)

Manfaat Zikir yaitu mengucapkan
kata-kata pujian yang mengingat
kebesaran Allah SWT, adalah amalan
istimewa Nabi Muhammad SAW dan
para sahabatnya. Dzikir merupakan
media yang membuat kehidupan
Nabi dan para sahabat benar-benar
hidup.

Ibnu al-Qoyyim Rahimahullah men­
gatakan bahwa dzikir memiliki tujuh
puluh tiga manfaat , Manfaat Zikir
antara lain:

1. Mengusir setan dan menjadikan­
nya kecewa.
2. Membuat Allah ridah.
3. Menghilangkan rasa sedih,dan
gelisah dari hati manusia.
4. Membahagiakan dan mela­
pangkan hati.
5. Menguatkan hati dan badan.
6. Menyinari wajah dan hati.
7. Membuka lahan rezeki.
8. Menghiasi orang yang berdzikir
dengan pakaian kewibawaan,
disenangi dan dicintai manusia.
9. Melahirkan kecintaan.
10. Mengangkat manusia ke maqam
ihsan.
11. Melahirkan inabah, ingin kem­
bali kepada Allah.
12. Orang yang berdzikir dekat den­
gan Allah.
13. Pembuka semua pintu ilmu.
14. Membantu seseorang
merasakan kebesaran Allah.
15. Menjadikan seorang hamba dise­
but disisi Allah.
16. Menghidupkan hati.
17. Menjadi makanan hati dan ruh.
18. Membersihkan hati dari
kotoran.
19. Membersihkan dosa.
20. Membuat jiwa dekat dengan
Allah.
21. Menolong hamba saat kesepian.
22. Suara orang yang berdzikir dike­
nal di langit tertinggi.
23. Penyelamat dari azab Allah.
24. Menghadirkan ketenangan.
25. Menjaga lidah dari perkataan
yang dilarang.
26. Majlis dzikir adalah majlis
malaikat.
27. Mendapatkan berkah Allah
dimana saja.
28. Tidak akan merugi dan menye­
sal di hari kiamat.
29. Berada dibawah naungan Allah
dihari kiamat.
30. Mendapat pemberian yang pal­
ing berharga.
31. Dzikir adalah ibadah yang pal­
ing afdhal.
32. Dzikir adalah bunga dan pohon
surga.
33. Mendapat kebaikan dan
anugerah yang tak terhingga.
34. Tidak akan lalai terhadap diri
dan Allah pun tidak
melalaikannya.
35. Dalam dzikir tersimpan
kenikmatan surga dunia.
36. Mendahului seorang hamba
dalam segala situasi dan
kondisi.
37. Dzikir adalah cahaya di dunia
dan ahirat.
38. Dzikir sebagai pintu menuju
Allah.
39. Dzikir merupakan sumber keku­
atan qalbu dan kemuliaan jiwa.
40. Dzikir merupakan penyatu hati
orang beriman dan pemecah
hati musuh Allah.
41. Mendekatkan kepada ahirat dan
menjauhkan dari dunia.
42. Menjadikan hati selalu terjaga.
43. Dzikir adalah pohon ma’rifat
dan pola hidup orang shalih.
44. Pahala berdzikir sama dengan
berinfak dan berjihad dijalan
Allah.
45. Dzikir adalah pangkal
kesyukuran.
46. Mendekatkan jiwa seorang
hamba kepada Allah.
47. Melembutkan hati.
48. Menjadi obat hati.
49. Dzikir sebagai modal dasar
untuk mencintai Allah.
50. Mendatangkan nikmat dan
menolak bala.
51. Allah dan Malaikatnya mengu­
capkan shalawat kepada
pedzikir.
52. Majlis dzikir adalah taman
surga.
53. Allah membanggakan para
pedzikir kepada para malaikat.
54. Orang yang berdzikir masuk
surga dalam keadaan
tersenyum.
55. Dzikir adalah tujuan prioritas
dari kewajiban beribadah.
56. Semua kebaikan ada dalam
dzikir.
57. Melanggengkan dzikir dapat
mengganti ibadah tathawwu’.
58. Dzikir menolong untuk berbuat
amal ketaatan.
59. Menghilangkan rasa berat dan
mempermudah yang susah.
60. Menghilangkan rasa takut dan
menimbulkan ketenangan jiwa.
61. Memberikan kekuatan jasad.
62. Menolak kefakiran.
63. Pedzikir merupakan orang yang
pertama bertemu dengan Allah.
64. Pedzikir tidak akan dibangkitkan
bersama para pendusta.
65. Dengan dzikir rumah-rumah
surga dibangun, dan kebun-
kebun surga ditanami tum­
buhan dzikir.
66. Penghalang antara hamba dan
jahannam.
67. Malaikat memintakan ampun
bagi orang yang berdzikir.
68. Pegunungan dan hamparan
bumi bergembira dengan
adanya orang yang berdzikir.
69. Membersihkan sifat munafik.
70. Memberikan kenikmatan tak
tertandingi.
71. Wajah pedzikir paling cerah
didunia dan bersinar di ahirat.
72. Dzikir menambah saksi bagi seo­
rang hamba di ahirat.
73. Memalingkan seseorang dari
membincangkan kebathilan.

Manfaat Zikir Sungguh luar biasa manfaatnya….
tetapi orang tidak akan yakin dengan
manfaat-manfaat diatas kecuali yang
telah merasakan dan
menikmatinya….. Mari kita coba
memulainya dari sekarang.

Sumber :
rahmahbieber92.blogspot.com